Felszabadító gondolatok hitről, spiritualitásról, társadalomról. Nyitottan, merészen, kritikusan.

Felszabtér


Heti Küng

Gondolatok Hans Küng teológustól

2019. szeptember 12. - LaszloGalambos

„Merre tart a 21. század elején ez az egyház, amely változatlanul ragaszkodik a tévedhetetlenség dogmájához? (…) Vajon nem kellene-e végre elméletileg is végiggondolni a pápai tanítás tévedhetetlenség-igényét? (…) Ne legyenek illúzióink: valódi megújulás aligha történhet a tévedhetetlenség-dogma…

Tovább

Heti Küng

Gondolatok Hans Küng teológustól

Az én példaképem a katolikus egyházban XXIII. János, aki megmutatta, hogy egy pápának sem kell feltétlenül mutatóujját felemelve járnia, vagy mindig a szexualitásról beszélnie. Ő volt az, aki megmutatta, hogyan tud az egyház nyitni, hogyan válik vendégszeretővé. Akkoriban volt a katolikus egyháznak…

Tovább

Gondolatok Richard Rohr ferences szerzetestől

A zsidó próféták, Mohamed és Jézus világos és félreérthetetlen nyelven beszélnek az ember megváltozásáról. Miként lehet, hogy a nevükben alakult csoportok ennek ellenére gyakran épp a változás elleni harc erődítményeivé válnak? Nemegyszer a múlt védelmezői, a hatalom, az erő és a megszokott ügymenet…

Tovább

Heti Küng

Gondolatok Hans Küng teológustól

A vallás ambivalens jelenség; a vallással élhetnek és visszaélhetnek, de a modern utáni kor jele az, hogy sokak számára a vallás újra egy lehetséges álláspont, olyan alap, amelyen állni lehet, amely értelmi horizontot mutat, hogy tudjam, miért is élek, dolgozom és szenvedek. Továbbá természetesen…

Tovább

Heti Küng

Gondolatok Hans Küng teológustól

A zsinat utáni időszakban a hierarchia és mindenekelőtt Róma mindent megtett annak érdekében, hogy a középkori eredetű piramist, mely paradigma egészen jelenünkig fennállt, újra visszaállítsa. Ez a problémája a katolikus egyháznak, mint ahogy a középkori paradigma a problémája a zsidóságnak és az…

Tovább

A nap mondása - Őrsy László jezsuita atyától, professzortól

"A csalóka erkölcsnek gonosz gyümölcse legjobban talán egyes keresztényeknek a társadalmi igazságosság terén tanúsított magatartásában mutatkozott. Egy elvont fogalmi rendszer segítségével lefölöztek minden megkülönböztetést, amely kibúvót biztosított nekik a felebarátjuk iránti kemény…

Tovább

A nap mondása - Tomáš Halík katolikus pap, szociológusprofesszortól

Ha a katolikus erkölcs tizenkilencedik és huszadik századi tankönyveiben kicsit kevesebb oldal szólt volna a szexről, de valamivel több a természetért, Isten teremtményéért viseltetett emberi felelősségről, akkor ma az ökológiai aktivistáknak nem kellene Gaia istennőt…

Tovább

Heti Ferenc

Gondolatok Ferenc pápától

Különösen felhívom figyelmeteket a párbeszéd és a találkozás képességére. A párbeszéd nem tárgyalást jelent. Tárgyaláskor mindenki igyekszik megszerezni magának a saját „szeletét” a közös tortából. Nem erre gondolok, hanem arra, hogy keressük a közös jót mindenki számára; hogy közösen vitázunk, sőt…

Tovább

Nős férfiakat is pappá szentelhetnek

Ferenc pápa és a közelgő Pánamazóniai Szinódus enyhíteni próbál az égető paphiányon. A Vatikán ma hozta nyilvánosságra a Pánamazóniai Szinódus munkadokumentumát (Instrumentum laboris). A püspöki szinódust Október 6-a és 27-e között tartják a Vatikánban, melynek témája „Amazónia: új utak az egyház…

Tovább

Ferenc pápa bocsánatot kért a cigány közösségtől

A cigány közösség képviselőivel való találkozóján Ferenc pápa beszédében bocsánatot kért a történelem során az egyház által ellenük elkövetett diszkriminációért. Romániai látogatásának utolsó programjaként vasárnap délután helyi idő szerint négy óra előtt a pápa ellátogatott Balázsfalva…

Tovább